...

Dal Blokları - aSgbookPHP v1.5

by user

on
Category: Documents
5692

views

Report

Comments

Transcript

Dal Blokları - aSgbookPHP v1.5
DAL BLOKLARI
Dr. Bahri AKDENİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD
TKD Ege Bölgesi Toplantısı EKG Kursu
Çeşme / İzmir
Ventrikül depolarizasyonu
2
Kalbin ileti sistemi
3
Olgu 1
63 yaşında erkek
KKY tanısı ile izleniyor.
V1’de derin S
– rS
• V6’da yüksek R
ve çentiklenme
•QRS >0,12 sn
•Sekonder ST
değişiklikleri
•V6’da q dalgasının
olmaması
SOL DAL
BLOĞU
4
Sol dal bloğu
• QRS > 0.12 sn
• V1 derin S QS or rS
• V6 geniş R
Geç intrsinskoid defleksiyon
•Q dalgası yok
•Monofazik R dalgası
•DI Monofazik R dalgası
•Q dalgası yok
5
Sol dal bloğu
7
Sol dal bloğu
pacemaker ritmi
8
Sol dal bloğu
Olgu 6
70 yaşında erkek hasta
zemininde
MI
3 saatlik göğüs ağrısı yakınması ile kliniğe başvuruyor.
9
LBBB ve anterior MI
Sgarbossa kriterleri
Kriter
Duyarlılık Özgüllük
OR
Skor
QRS kompleksi ile konkordan > 1 mm
ST yükselmesi
33-73
92
25,2
5
V1-3’te > 1 mm ST çökmesi
14-25
96
6.0
3
QRS kompleksi ile diskordan > 5 mm
ST yükselmesi
31
92
4,3
2
V5-V6’da pozitif T dalgası
26
92
Sol aks sapması
72
48
N Eng J Med 1996;334:481-7
JACC 2005; 46:29-38
10
Olgu 2
hastanın 1 ay önceki EKG’si
• V1’de yüksek R
• D1 aVL V5-6’da q
dalgası
• V4-V6’da R
progresyon kaybı
• Cabrera bulgusu
11
Sol dal bloğu AF
12
İntermittan LBBB
13
Olgu 3
17 yaşında kadın
Ostium sekundum tipi
ASD mevcut
V1’de rSR’
D1, aVL V5-6’da derin S
İnkomplet RBBB
15
Sağ dal bloğu
16
Sağ dal bloğu
QRS > 0.12 sn
İkinci bir R dalgası
R’ amplitüdünde artış
Geç başlayan intriskoid
defleksiyon
V1
ST çökmesi
T (-) liği
Q dalgası yok
Geniş çentikli S dalgası
İntriksoid defleksiyon
başlangıcı normal
ST segment ve T dalgası
izoelektrik hatta
V6
T (+)
Normal Q dalgası
17
Sağ dal bloğu
18
Olgu 4
52 yaşında kadın hasta
2 saatlik göğüs ağrısı
ile acile başvuruyor.
MI sonrası sağ dal bloğu
Başvurudan birkaç
saat sonra çekilen
EKG
19
RBBB + RVH
RBBB zeminde
V’1’de R> 7 mm
Sağ aks
P pulmonale
Sekonder ST değişiklikleri
V5-6’da derin s
QRS > 0.10 sn
20
sağ dal bloğu zemininde MI
21
Sağ dal bloğu zemininde
inferior MI
22
72 yaşında kadın hastanın EKG ritmi
Hız artıkça inklomplet RBBB gelişiyor.
23
Değişken sağ dal bloğu
24
Opere VSD ve pulmoner
hipertansiyonu olan 23 yaşında
bir erkek hasta
25
26
73 yaşında erkek hasta 1
saatlik göğüs ağrısı mevcut
.
Hastanın 1 ay sonra çekilen
EKG’si
27
28
Olgu 5
45 yaşında hipertansif
erkek hasta
29
Fasiküler bloklar
Sol anterior
fasiküler blok
Frontal düzlemde QRS aksı -45 90 arası
D2-3 aVF’te rS (S3 > S2)
D1,aVL’de qR paterni
QRS süresi < 120 ms
30
İntermittan LAHB
LAHB inferior iskemiyi maskeleyebilir.
LAHB varlığında İnferior derivasyonlarda Negatif T dalgası inferior iskemiyi
düşündürmelidir
aVL görüntüsü nedeniyle lateral MI sanılabilir.
31
Olgu 6
82 yaşında
erkek
•V1’de rSR’ ve Sekonder
repolarizasyon değişiklikleri
V5-6’da derin S
D1’de qR
D3’te rS
RBBB+ sol anterior
hemiblok
32
Fasiküler blok
Sol posterior fasiküler blok
Frontal düzlemde ortalama QRS aksı ~120 derece
D1 ve aVL’de RS paterni ve inferior derivasyonlarda qR
paterni
QRS süresi < 120 ms
Sağ aks deviasyonuna neden olan diğer faktörlerin ekarte
edilmesi (sağ ventrikül yüklenmesi, lateral infaktüs gibi)
33
Sol posterior fasiküler blok
34
Olgu 7
Kalp hastaklığı anamnezi olmayan bir hastanın pre-op
çekilen EKG’si
Aynı hastanın 1 yıl sonra çekilen EKG’si
SOL ANTERİOR FASİKÜL BLOĞU
İLAVETEN 1 YIL SONRA RBBB
35
Sağ dal bloğu LAHB
36
İnkomplet rbbb+sol post fas blok
37
Trifasiküler blok
38
Fly UP