...

Рад - Креативна школа

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Рад - Креативна школа
Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Аутори:
•
•
Наташа Стојановић, Вера Дујаковић
ОШ “Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања
Небојша Стојановић, Медицинска школа “Миленко
Хаџић”, Ниш
Наставни предмет:
•
српски језик
Рад:
•
Српски писци
Тема:
•
примена пројектне наставе
Узраст:
•
седми разред
Кликните овде
за унос приказа
часа у Word
документу!
Креативна школа
2012/13.
разредни пројекат
Направити јединствену, свима доступну «библиотеку
знања» о српским писцима чија се дела раде у основној
школи.
Планирање активности
 Наставник је осмислио пројекат и написао
прецизно упутство ученицима.
 Одабрао је веб-алате које ће користити ученици.
 Дефинисао је место и динамику рада.
 (Све је прегледно дато у упутству за ученике)
Фазе рада:
 Прва фаза – циљ пројекта, подела на групе,
први заједнички задатак
 Друга фаза – рад на различитим задацима
 Трећа фаза – представљање радова, евалуација
Време
Место
Фаза 1.
7 дана
учионица
и кућа
Фаза 2.
13 дана
кућа
Фаза 3.
5 дана
учионица
 Саопштење одлуке о




пројекту
Сагласност ученика
Формирање група
Рад на сарадничком
алату Live Binders
(Циљ је сакупити на
једном месту све добре
интернет ресурсе,
припремити изворе, које
ће користити у другој
фази рада)
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5
Група 6
Као што се на слици види, реч
је о алату који подсећа на
велики регистар испуњен
фациклама и потфасциклама.
Функција овог алата је да
сакупи и систематизује разне
веб-адресе, текст који сами
укуцате, документа које
увезете о једној теми.
Овде су ученици сакупили све
потребне ресурсе о писцима
које ће користити у другој
фази пројектног рада.
http://www.livebinders.com/play/play?id=793152&backurl=/shelf
/my
Начин рада
•
Наставник је отворио налог у сервису Live Binders и формирао заједнички документ Српски писци. У
документу је креирао фасцицкле и унео називе свих писаца.
•
Вођама група је помоћу њиховог мејла дозволио приступ и уређивање заједничког документа.
•
Вође група су отвориле налог у сервису и исти налог (шифру и корисничко име) поделиле су са свим
члановима групе.
•
Групе су случајним избором бројева од 1 до 55 (толико има писаца), одабрале писце за које ће
претраживати интернет и укуцавати текст из штампаног извора.
•
Свака група обрађује од два до четири писца у зависности од величине групе (од три до шест чланова).
•
Формирана је 21 група и то по пријатељству ( у другој фази мање групе су спајане).
•
Групе су бирале вођу, записничара и презентере рада .Начин рада саме су осмислиле.
•
Рад на заједничком документу Српски писци започели смо у дигиталној учионици, након што је
наставник показао како се користи алат.
•
Код куће су довршили унос података у документ.
•
Сви ученици успешно су учествовали су у овој фази рада.
19.2.2013.
Дигитална
учионица
Слике са часа у
дигиталној
учионици
• Групе су саме одабрале понуђене задатке и веб-алате
којима ће реализовати циљ.
• Овај задатак раде код куће.
• Сами бирају начин комуникације и рада.
• Наставник је стално доступан ученицима путем
друштвених мрежа Фејсбук, Едмодо као и телефона.
• Ученици самостално раде; помоћ наставника свела
се на отварање пар налога и објашњавање
коришћења сложенијих алата, као и сугестије за
побољшање радова.
Српски писци, сајт
Све ученичке радове
објединили смо на овом
сајту који је доступан
свима.
http://snataigk.wix.com/srpskipisci
Ово је интерактивна временска линија свих
српских писаца. Постоје разне опције гледања
ове линије – по дану, месецу, деценији, години,
веку...Тако да је корист овог алата вишеструка.
Временска линија је рађена у програму When In
Time.
http://whenintime.com/HTimeline.aspx?ses=c3x3
pdjd4x5d4at1w21olz2d&tlurl=/tl/Vuk/srpskipisci/
Друга временска линија има и мапу, чији се
изглед може мењати, тако да осим
упоређивања времена живота и рада писаца,
ученици могу обновити своје географско знање
и дознати из ког краја има највише писаца.
Сервис у којем су ученици направили овај рад је
My Histro.
Причу о Стевану Сремцу испричале
су девојчице користећи алат
Meograph.
Наставник им је само уступио свој
налог.
Алат садржи слику, мапу, глас и
видео.
Две су групе користиле Power Point
предложак за израду лажног Фејсбук
профила. Предложак је поделио са
члановима Едмода, друштвене мреже
за образовање широм света,
наставник из Америке.
Постер од
одабраних
слика и
цитата једна
група радила
је у програму
Mural.ly
Две групе направиле
су слајдшоу од
пробраних слика и
цитата, али свака на
свој начин. Док је
једна сама уређивала
слике, друга је готове
слике проналазила на
разним фејсбук
странама.
Обе групе користиле
су Slide.ly за
приказивање слика.
Један од квизова рађених у програму Blubbr.
Још један, мало другачији квиз.
Реч је у квизу где се на основу Јутјуб снимка
постављају питања.
https://www.blubbr.tv/postplay.php?game_id=7554&org=0&ref=r
elatedGameInGame&refer=onWallFa
cebook#.UUC78RyG078
https://www.blubbr.tv/postplay.php?game_id=7800&org=0&ref=relatedGameInGa
me&refer=onWallFacebook#.UUC2CxyG078
Двадесет питања смислиле су
девојчице и квиз креирале у
програму Pro Profs (Quiz Maker).
Две девојчице креирале су стрип
о настанаку песме Крвава бајка.
Pixton је сервис који су
користиле.
Истраживањем колико школа у
родном месту писаца носи
њихово име, бавила се група
девојчица и свој рад представила
у Power Point-у.
Како у основној школи радимо и
дела страних писаца, група
девојчица бавила се биографијом
светских класика.
Користиле су презентацију Prezi.
Ученици који су презентовали
радове.
11.3.2013.
кабинет за музичку културу
 У овој фази, све групе се
приремају за
представљање свог рада.
 Одабрале су два члана
која ће представити рад
на јавном часу.
 Постављају наставнику
линкове ка радовима, а
наставник их прегледава
и обједињује на сајту
Српски писци.
 Благовремено предају
наставнику записнике.
 Представљају свој рад.
 Попуњавају два упитника
која се налазе на сајту
Српски писци.
 Гласају за најбоље
представљање и најбољи
рад на фејсбук групи
Седмаци.
Наставник ликовног
Владимир Девић
пажљиво прати и
снима час
Наставница
енглеског Злата
Јовановић међу
ђацима.
Каћа и Јована
представљају свој
стрип.
Ученици на крају пројекта
попуњавају и два упитника.
Оба се налазе на сајту Српски
писци.
У овом упитнику процењују рад
групе.
У другом упитнику процењују
свој допринос у раду групе.
http://snataigk.wix.com/srpskipisc
i#!-/c12db
Бодовање током целог
пројекта
Едмодо – група песници
 У упутству за ученике
детаљно су описани беџеви
и начин добијања.
Овако изгледају
Овако изгледа начин
оцењивања рада у Едмоду
помоћу беџева.
Извештај:
 Успешност и
процењивање
остварености циљева
може се вршити и
помоћу извештаја група.
 Ево једног примера
извештаја:
Fly UP